Auteur

Fons van Wanroij was bijna veertig jaar leraar Nederlands in de stad Groningen. Zijn belangstelling voor de kunsten en de geschiedenis leidde tot enkele bescheiden publicaties en de organisatie van veelsoortige culturele evenementen in stad, lande en buitenlanden.