Boekpresentatie – vrijdag 3 september 15:30 – bezoekerscentrum Reitdiep

Geert Schreuder en Fons van Wanroij tekenden en schreven over in tijd en ruimte overgebleven ‘voorwerpen’, gebouwen en landschapselementen in Stad en Ommelanden

Over de eeuwenoude weg van Groningen naar Winsum bijvoorbeeld die zijn betekenis verloor toen hij doodliep op het Van Starkenborghkanaal. Over gebouwen die hun oorspronkelijke functie kwijtraakten: een doorrit bij een café, een kerk op een industrieterrein, een luchtwachttoren, het kleinste café van de wereld in Groningen of een gebouw waarvan alleen de façade bleef staan.

Over sporen van de ijstijd in het landschap of kolken ontstaan na een dijkdoorbraak. 

Niet alleen natuurgeweld, maar ook menselijke bedrijvigheid liet afdrukken na in het landschap: resten smalspoor van verdwenen steenfabrieken, een waterput onder de grond, een bunker bij Jipsingersluis of een pluk hoogveen door verveners achtergelaten.

En dan de verborgen curiositeiten. Een familiegraf op een boerenerf, een Lourdesgrot bij Ter Apel, of een grafsteen met een verhaal. Het Ambonezenbosje, de Hamer en Sikkellaan en een joodse begraafplaats in de middenberm. 

In het werk van dichter Peter Visser ten slotte is het Groninger landschap van weleer poëtisch vastgelegd. Met een tekst over zijn poëzie sluit het boek af.

Het boek is te bestellen:

NoordPRoof Producties, Industrieweg 14, 97811 AC, Bedum

online: https://noordproof.nl/product/overgebleven.

Vanaf 4 september ook in de boekhandel te koop.