De olde landschap van Drenthe

Niet gebonden aan wat ook
gaat het water met grote slingers
door dit oude landschap, langs wei
en hakhout, doorsnijdt het open veld
alsof het niets achter laat
niets zal missen
zoekt het zijn weg,
is water
en stroomt.

Van oevers wuiven bloemen,
buigen halmen gras.
Een torenvalk roest boven
roggeblauw. Een herder
trekt zijn jas uit
en vergrijpt zich
aan het beste schaap
van zijn kudde.

De koekoek roept
de regen valt
de aarde drinkt,
het water stroomt
met grote slingers
door dit oude landschap.