Atahualpa Yupanqui

Ben Webster die zijn saxofoon aanblaast als hij Nobody knows speelt. Het kreunen van Glen Gould en Anner Bijlsma bij de muziek van Bach en het hoorbaar ademen van Atahualpa Yupanqui in Yo tengo tantos hermanos ….. onbedoelde geluiden? Onmisbaar!

Vidala para mi sombra

A veces sigo a mi sombra,
a veces viene detrás,
pobrecita si me muero
con quién va a andar.

No es que se vuelque mi vino,
lo derramo de intención.
Mi sombra bebe y la vida
es de los dos.

Achatadita y callada
dónde podrás encontrar,
una sombra compañera
que sufra igual.

Sombrita cuídame mucho
lo que tenga que dejar,
cuando me moje hasta adentro
la oscuridad.

A veces sigo a mi sombra,
a veces viene detrás,
pobrecita si me muero
con quién va a andar.

Een vidala voor mijn schaduw

Soms volg ik mijn schaduw, soms komt hij achter mij aan.
Arme schaduw, met wie loop je mee als ik dood ga?

Niet dat ik zo maar wijn verspil, ik knoei met opzet.
Mijn schaduw drinkt en het leven is van ons beiden

Afgevlakt en zwijgend, waar kun je iemand vinden die je maatje en je schaduw is
en die net zoveel lijdt als jij?

Kleine schaduw, houd me goed in de gaten. Let op alles wat ik moet achterlaten
als ik me naar binnen keer in de duisternis.

Silbando piensan las aves

Silbando piensan las aves
yo pienso ansina también.
Naide sabe lo que dicen,
ellas lo deben saber.

Se me hace que las ideas
con las palabras se van
En el silbido parece
que se alargan, nada más.

Mesmo sin pensar en nada
las horas suelo silbar…

Terwijl ze fluiten overleggen de vogels

Terwijl ze fluiten overleggen de vogels met elkaar en ik doe dat net zo.
Niemand weet wat ze zeggen, zij moeten dat zelf wel weten.
Het lijkt of de ideeën met de woorden weg gaan, dat ze zich uitbreiden, niet meer.
Op de zelfde manier zonder aan iets te denken fluiten de uren gewoonlijk.

Tijdens het concert in 1985 herhaalt Atahualpa Yupanqui die melodie en zingt dan over een rookwolkje van zijn sigaar. Het lijkt een vervoermiddel van zijn ideeën. Het leven is als tabak. Er blijft niet meer dan witte rook van over, maar de tabak blijft gloeien.

Humito de mi cigarro

Humito de mi cigarro
Ni que de adentro salieras.
Parece que te llevaras
Por los aires mis ideas.

Mi corazón va pitando
Fuerte picadura negra.
Y el humito sale blanco
Pero el tabaco se quema.

La vida, como el tabaco,
Fuerte picadura negra.
Y el humito sale blanco
Pero el tabaco se quema.

Canción para Pablo Neruda

Pablo nuestro que estás en tu Chile,
Viento en el viento.
Cósmica voz de caracol antiguo.
Nosotros te decimos,
Gracias por la ternura que nos diste.
Por las golondrinas que vuelan con tus versos.
De barca a barca. De rama a rama.
De silencio a silencio.
El amor de los hombres repite tus poemas.
En cada calabozo de América
Un muchacho recuerda tus poemas.
Pablo nuestro que estás en tu Chile.
Todo el paisaje custodia tu sueño de gigante.
La humedad de la planta y la roca
Allá en el sur.
La arena desmenuzada, Vicuña adentro,
En el desierto.
Y allá arriba, el salitre, las gaviotas y el mar.
Pablo nuestro que estás en tu Chile.
Gracias, par la ternura que nos diste.

Lied voor Pablo Neruda

Pablo van ons, jij die in jouw Chili, wind in de wind bent, stem uit de kosmos, spiraalvormig, eeuwen oud.
Wij zeggen je: bedankt voor de tederheid die je ons schonk.
Voor de kleine zwaluwen die vliegen met jouw versregels van boot naar boot, van tak naar tak, van stilte naar stilte.
De liefde tussen mensen wordt herhaald in jouw gedichten.
In iedere Amerikaanse gevangenis herinnert zich een jongen jouw gedichten.
Pablo van ons, jij die in jouw Chili bent.
Heel het landschap bewaart jouw reusachtige droom.
De vochtigheid van de plant en de rots daar in het zuiden.
Het fijne zand, de lama in de binnenlanden van de onbewoonde wereld.
En daar boven, de salpeter, de meeuwen en de zee.
Pablo van ons, jij die in jouw Chili aanwezig bent. Bedankt voor de tederheid die je ons gaf.

Los Hermanos De broers

Yo tengo tantos hermanos Ik heb zo veel broers
que no los puedo contar. ik kan ze niet tellen.
En el valle, la montaña, In de dalen, het gebergte
en la pampa y en el mar. in de pampa en de zee.

Cada cual con sus trabajos, Ieder met z’n bezigheden
con sus sueños, cada cual. met z’n dromen, ieder.
Con la esperanza adelante, Met de hoop op de toekomst,
con los recuerdos detrás. met herinneringen aan het verleden

Yo tengo tantos hermanos Ik heb zo veel broers
que no los puedo contar. ik kan ze niet tellen.

Gente de mano caliente Mensen met warme handen
por eso de la amistad, vanwege de vriendschap,
Con uno lloro, pa llorarlo, met een traan, om te huilen
con un rezo pa rezar. met een gebed om te bidden.

Con un horizonte abierto Met een een weidse horizon
que siempre está más allá. die altijd aan de overzijde is.
Y esa fuerza pa buscarlo En deze kracht om te zoeken
con tesón y voluntad. met volharding en wil.

Cuando parece más cerca Als ze het meest dichtbij lijken te zijn
es cuando se aleja más. zijn ze ver van je verwijderd.
Yo tengo tantos hermanos Ik heb zo veel broers
que no los puedo contar. ik kan ze niet tellen.

Y así seguimos andando En zo gaan we door met lopen
curtidos de soledad. gelooid door de eenzaamheid.
Nos perdemos por el mundo, verloren vanwege de wereld
nos volvemos a encontrar. ontmoeten we elkaar weer.

Y así nos reconocemos En dan herkennen we elkaar
por el lejano mirar, aan de verre blik,
por la copla que mordemos, aan de verzen waarin we onze tanden zetten,
semilla de inmensidad. Zaaigoed van het immense.

Y así, seguimos andando. En zo gaan we door met lopen
curtidos de soledad. gelooid (uitgehard) door de eenzaamheid.
Y en nosotros nuestros muertos En in ons zijn onze doden
pa que nadie quede atrás. opdat niemand achter blijft.

Yo tengo tantos hermanos Ik heb zo veel broers
que no los puedo contar, ik kan ze niet tellen,
y una novia muy hermosa en ik heb een prachtige bruid
que se llama ¡Libertad! die zich Vrijheid noemt!