Stad – Albion (2009)

Aan het eind van de negentiende eeuw werden op veel plaatsen in de stad nieuwe pakhuizen gebouwd. Graanpakhuis Albion aan de Noorderhaven bijvoorbeeld. Het is ruim en heel hoog. Zulke immense opslagplaatsen waren toen nodig, vanwege de schaalvergroting in de landbouw. Aanvankelijk had Albion vier verdiepingen. Bij een latere verbouwing werd het pakhuis nog bijna twee keer zo hoog. Op de kade was een transportband opgesteld, een traverse tussen het water en het pakhuis. Nu is het pakhuis door woningbouwvereniging Patrimonium omgebouwd tot appartementencomplex.

Attaquons dans ses eaux la perfide Albion

Waar eertijds ratten tarwe snoepten
en schepen voeren af en aan.
Waar duiven op het asfalt poepten
en zuigers zogen peul en graan

Daar heeft het eerbiedwaardig Albion
nog vele jaren leeg gestaan.
Maar sloop en vaalgrijs schokbeton
Zijn dit gebouw voorbijgegaan.

Nu leven mensen in dit wooncomplex
en ook de kunst kreeg hier een plekje.
Wel bleef een ijzeren traverse,

naar overkant. Een vrouw verschuift de luxaflex
verplaatst een foto, verzet een stekje.
Niets is eeuwig, alles moet verversen.