Op de Friese poeet S

Toen het werk van de dichter
in bijna alle kranten geprezen werd,
kon het niet uitblijven:

Zijn werk werd door een jury
unaniem van hoge literaire
en maatschappelijke waarde geacht.
En critici prezen de jury die
’n aanmoedigingsprijs van 1000 gulden
op de rekening van de dichter deed storten.

Van welk bedrag deze nu
mede op aanraden van zijn vrouw
een nieuwe wasmachine kocht.