Dichten

Het is helemaal niet moeilijk
gedichten te schrijven;
het is onmogelijk.
Probeer maar eens
te beschrijven hoe
een vis vliegt of volg
een vlucht trekvogels
in koele voorjaarslucht.