Het oog van de schilder

bij het werk van Henk Helmantel

Namiddaglicht op groenig glas roerloos,
in balans met schaal citroenen,

alsof de dingen niet voorbijgaan, tijd
niet gestadig klopt, geen briesje wind

in deze serene wereld, hier zweeft
de geest over God weet welke wateren.

Een boek, een vrucht of dode distelvink,
alles heeft zijn plaats, elk deel

van het tableau omvat in zichzelf alles,
ook de tinten wit op een gesteven

tafellaken hebben betekenis. Geen verdriet
of vreugde zie ik; hoop misschien

dat wat goed is goed kan blijven, dat stil
leven mogelijk is als zijn oog het wil.