Geloven en bestaan

Toen mijn dochter thuis
kwam, riep ze: ‘op school
zeggen ze dat God niet bestaat!’
‘Dat geloof je toch niet,’ zei ik.

‘Maar bestaat hij dan wel?’
‘Alleen als je gelooft,’ zei ik:
‘zo is dat met geloof
en met alles wat bestaat.

Ik bijvoorbeeld geloof in vrede
en ik weet best dat die niet
bestaat, maar zo is het
met alles waarin je gelooft.’