Spinoza

Zeven februari 1676. Spinoza zijn Londense vriend, Henry Oldenburg een brief. Daarin schrijft hij onder meer dat het echter niet tot de natuur van ieder mens behoort een sterke geest te hebben, en dat het evenmin in onze macht ligt een gezonde geest te hebben als een gezond lichaam, kan niemand ontkennen, als men tenminste […]