Why do I use my Paper, Ink and Pen

In 1581 werd de Engelse Jezuïet Edmund Campion vanwege zijn geloof ‘gemarteld en gedood. De dichter Henry Walpole was bij de executie van Campion aanwezig. Met zijn gedicht Why do I use my Paper, Ink and Pen? reageert hij op de wrede terechtstelling. Hij wilde deze martelaar voor het katholieke geloof herdenken. De eveneens katholieke William Byrd zette enkele van de ‘minst controversiële’ strofen uit het gedicht op muziek. Een gewaagde onderneming, want Walpoles uitgever was vanwege het drukken van dit gedicht gemarteld en gedood. Wat een prachtige muziek maakte Byrd. Het notenbeeld van zijn compositie ziet er eenvoudig uit, maar polyfonie is hard werken voor mijn hersenen. Het vereist oefening de muzikale lijnen te laten doorlopen.

Why do I use my paper, ink and pen,
And call my wits to counsel what to say?
Such memories were made for mortal men;
I speak of Saints whose names cannot decay.
An Angel’s trump were fitter for to sound
Their glorious death if such on earth were found

That store of such were once on earth pursued,
The histories of ancient times record,
Whose constancy great tyrants’ rage subdued
Through patient death, professing Christ the Lord:
As his Apostles perfect witness bare,
With many more that blessed Martyrs were.

Whose patience rare and most courageous mind,
With fame renowned perpetual shall endure,
By whose examples we may rightly find,
Of holy life and death a pattern pure.
That we therefore their virtues may embrase
Pray we to Christ to guide us with his grace.

Waarom neem ik inkt, pen en papier
en pijnig mijn hersenen over wat ik wil zeggen?
Zulke herinneringen horen bij sterfelijke mensen;
maar ik heb het over heiligen met onuitwisbare namen.
De trompet van een engel was altijd al geschikter
voor het rondbazuinen van hun ‘glorieuze’ dood, als die op aarde voorkomt.

Al die mensen die ooit op aarde werden vervolgd,
zo berichten verhalen uit vroeger tijden,
wier standvastigheid door woede van tirannen werd onderdrukt
met een geduldige dood, omdat ze geloofden in Christus
zoals ook zijn apostelen die openlijk getuigden
en met hen vele andere gezegende martelaren

wier zeldzame geduld en buitengewoon moedige geest
bekend is en die de eeuwen zal doorstaan,
hun voorbeeld wijst ons terecht
de weg naar een heilig leven en dood.
Laten we derhalve hun goede eigenschappen omarmen
en God bidden dat hij ons met zijn genade leidt.

Wat is vertalen lastig en dan te bedenken dat ik geen rekening hield met het rijm.