Een telefoongesprek (2010)

Met Fons van Wanroij.

Spreek  ik met de heer F van Wanroij?

Het is vroeg in de avond, ik heb lekker gegeten en ik besluit aardig te zijn  tegen de vrouw aan de andere kant van de lijn.

Mijnheer van  Wanroij, mag ik een momentje van uw tijd?

Dat toontje en dat ‘mag ik’…Ziekenhuistaal: Dan mag u daar gaan liggen, dan mag u uw linker been omhoog doen. Brrh

Dat hangt ervan af, antwoord ik:  Als u mij wilt spreken over een lijfrente, een pensioenanalyse of een verzekering om mijn huisdieren te begraven, dan heb ik geen tijd voor u.

Mijnheer van Wanroij, wij kunnen u gratis een advies verstrekken waar u veel profijt van zult hebben.

Die gemaakte beleefdheid en dat afschuwelijke wij!

Ik ben niet geïnteresseerd!

Mag ik vragen waarom niet.

Mag ik u  vragen wat voor kleur onderbroek u draagt?

(Stilte) Ik begrijp u niet.

U stelt mij een onbehoorlijke vraag en ik maak u dat duidelijk door u ook zo’n vraag, te stellen.

Mijnheer van Wanroij, ik heb een interessante aanbieding voor u, zegt de vrouw onverstoord. 

Ik ben niet geïnteresseerd!

Mag ik vragen, waarom niet?

Nee, dat mag u niet.

Mag ik dan concluderen dat u geen belangstelling heeft voor een pensioenanalyse.

Dat mag.

Dan wens ik u nog een plezierige avond, mijnheer van Wanroij.