Stil maar

Als het zo stil isdat je bij jezelfnaar binnen kunt kijken…in verborgen donkere tunnels,je bloed gedempt hoort zingendan weet je…een wereld zonder geluid bestaat nieten ookdat je met die piep in je oor moet leventot de dood zich zwijgend over je buigt.

De Onstwedder Tie (29-09-2020)

In het ‘Dagblad van het Noorden’ las ik enkele dagen geleden dat een net gerestaureerde boerderij in Onstwedde een naam[1] heeft gekregen die verwijst naar een oud toponiem. Blijkens een archiefstuk[2] uit 1475 heeft aan het eind van de vijftiende eeuw in die boerderij een man met de naam Gerd upnthie gewoond. Deze Gert beklaagt zich in deze oude […]

Geloven en bestaan

Toen mijn dochter thuiskwam, riep ze: ‘op schoolzeggen ze dat God niet bestaat!’‘Dat geloof je toch niet,’ zei ik. ‘Maar bestaat hij dan wel?’‘Alleen als je gelooft,’ zei ik:‘zo is dat met geloofen met alles wat bestaat. Ik bijvoorbeeld geloof in vredeen ik weet best dat die nietbestaat, maar zo is hetmet alles waarin je […]

Mijn eerste optreden in de schouwburg van Lochem

Lang geleden zag ik een televisieprogramma waarin de vraag gesteld werd of muziek troost kan bieden als je er hopeloos slecht aan toe bent. Mijn moeder was al overleden toen dat programma uitgezonden werd, maar ze zou de vraag zeker bevestigend beantwoord hebben. Voor mijn moeder hoorde de muziek, het pianospelen tot haar belangrijkste bezigheden. […]

Finis terrae

Bij ‘Vintersol’ een aquarel van Bart Pots Mooi woord,winterzon,ik krijg het koudals ik denk aandie waterkoude zon.Mooi woord,winterzon,de schilder kijkt. Bomen, denkt hij, kale bomenlangs liniaalrechte wegen beter nog wat hogeromspoeld door groenige golveneen streep wit licht,schuimende, ijskoude zee,takken, weerloos buigendin snijdende wind.Hout dat kraaktuit asgrauwe luchtvallen kraaien op lege nesten.meeuwen gillen,verstuiven als warrelsneeuw.De toren […]

Stad – Albion (2009)

Aan het eind van de negentiende eeuw werden op veel plaatsen in de stad nieuwe pakhuizen gebouwd. Graanpakhuis Albion aan de Noorderhaven bijvoorbeeld. Het is ruim en heel hoog. Zulke immense opslagplaatsen waren toen nodig, vanwege de schaalvergroting in de landbouw. Aanvankelijk had Albion vier verdiepingen. Bij een latere verbouwing werd het pakhuis nog bijna […]

Stad – Van Gend en Loos (2009)

Bestaat Van Gend en Loos nog? Ik sta met een vriend op de Vismarkt voor Basarz, een delicatessenwinkel en wijs naar een tegeltableau dat waarschijnlijk lang geleden een ‘uithangbord’ voor van GEND & LOOS: H COLIGNON & Co was.  Het is een herfstige vrijdagmiddag. Rondom ons gezellige drukte tussen de kraampjes met kaas, vis en groente.  Van Gend […]

Westergeest – ’n Fries dorp rond koffietijd

Bijgewerkt 2020 Het is koffietijd. Zojuist hoorde ik via de autoradio over files op snelwegen en knooppunten. Overal in het land zijn de computers al aangezet, de bureaustoelen aangeschoven. Klaslokalen zijn volgestroomd met kinderen, cementmolens draaien en in het randstedelijk territorium haasten mannen en vrouwen zich van hot naar her om verschrikkelijk belangrijke dingen te […]

Over de herontdekking van de stilte in tijden van Corona

Stilte is afwezigheid van geluid, maar hoe stil is het als ik op een lege zondagmorgen een grutto boven het weiland hoor roepen! Stilte is ook leegte, afwezigheid van iets of iemand. Jaren geleden zat ik op 28 augustus bij het sterfbed van mijn beste vriend hier in de stad. Toen hij overleed, kwamen kermisgeluiden […]