Stad – Albion (2009)

Aan het eind van de negentiende eeuw werden op veel plaatsen in de stad nieuwe pakhuizen gebouwd. Graanpakhuis Albion aan de Noorderhaven bijvoorbeeld. Het is ruim en heel hoog. Zulke immense opslagplaatsen waren toen nodig, vanwege de schaalvergroting in de landbouw. Aanvankelijk had Albion vier verdiepingen. Bij een latere verbouwing werd het pakhuis nog bijna […]

Stad – Van Gend en Loos (2009)

Bestaat Van Gend en Loos nog? Ik sta met een vriend op de Vismarkt voor Basarz, een delicatessenwinkel en wijs naar een tegeltableau dat waarschijnlijk lang geleden een ‘uithangbord’ voor van GEND & LOOS: H COLIGNON & Co was.  Het is een herfstige vrijdagmiddag. Rondom ons gezellige drukte tussen de kraampjes met kaas, vis en groente.  Van Gend […]

Westergeest – ’n Fries dorp rond koffietijd

Bijgewerkt 2020 Het is koffietijd. Zojuist hoorde ik via de autoradio over files op snelwegen en knooppunten. Overal in het land zijn de computers al aangezet, de bureaustoelen aangeschoven. Klaslokalen zijn volgestroomd met kinderen, cementmolens draaien en in het randstedelijk territorium haasten mannen en vrouwen zich van hot naar her om verschrikkelijk belangrijke dingen te […]

Over de herontdekking van de stilte in tijden van Corona

Stilte is afwezigheid van geluid, maar hoe stil is het als ik op een lege zondagmorgen een grutto boven het weiland hoor roepen! Stilte is ook leegte, afwezigheid van iets of iemand. Jaren geleden zat ik op 28 augustus bij het sterfbed van mijn beste vriend hier in de stad. Toen hij overleed, kwamen kermisgeluiden […]