Vlieg op Merlijn Kerkhof

Een paar dagen geleden las ik over een uitgelekt VN-rapport. Daarin worden de rampzalige gevolgen voor de mensheid van een snel opwarmende planeet uiteen gezet. Merlijn Kerkhof houdt zich niet bezig met de rampen die op korte termijn voorspeld worden. Hij schreef dit weekeinde een artikel in De Volkskrant dat in één zin is samen […]

Stil maar

Als het zo stil isdat je bij jezelfnaar binnen kunt kijken…in verborgen donkere tunnels,je bloed gedempt hoort zingendan weet je…een wereld zonder geluid bestaat nieten ookdat je met die piep in je oor moet leventot de dood zich zwijgend over je buigt.

Wees genereus!

Mededeling voor ieder die niet van zichzelf durft te houden Hemel en aarde zijn gelukkigniet menslievenddat wordt zo duidelijkin deze barre tijden.en ookdat een mensenlevenniet in dienst staatvan iets hogers het hart van mensen is nietaangebracht. Dat te denkenis een ernstige zonde.Het dient wel op de juisteplaats te zittenzo langhet duurt.Hartelijke groet.

De Onstwedder Tie (29-09-2020)

In het ‘Dagblad van het Noorden’ las ik enkele dagen geleden dat een net gerestaureerde boerderij in Onstwedde een naam[1] heeft gekregen die verwijst naar een oud toponiem. Blijkens een archiefstuk[2] uit 1475 heeft aan het eind van de vijftiende eeuw in die boerderij een man met de naam Gerd upnthie gewoond. Deze Gert beklaagt zich in deze oude […]

Geloven en bestaan

Toen mijn dochter thuiskwam, riep ze: ‘op schoolzeggen ze dat God niet bestaat!’‘Dat geloof je toch niet,’ zei ik. ‘Maar bestaat hij dan wel?’‘Alleen als je gelooft,’ zei ik:‘zo is dat met geloofen met alles wat bestaat. Ik bijvoorbeeld geloof in vredeen ik weet best dat die nietbestaat, maar zo is hetmet alles waarin je […]

Het oog van de schilder

bij het werk van Henk Helmantel Namiddaglicht op groenig glas roerloos,in balans met schaal citroenen, alsof de dingen niet voorbijgaan, tijdniet gestadig klopt, geen briesje wind in deze serene wereld, hier zweeftde geest over God weet welke wateren. Een boek, een vrucht of dode distelvink,alles heeft zijn plaats, elk deel van het tableau omvat in […]

Stokoud (2010)

Gisteren overleed in Rotterdam Greta Jansen-Anker. Zij werd geboren in 1897. Mijn ouders moesten nog verwekt worden, de spoorwegen waren zo’n beetje overal aangelegd, het was het jaar waarin Enid Blyton, Joseph Goebbels en Jacques Goudstikker geboren werden. Drie mensen die Greta Jansen ruimschoots overleefd heeft. In 1954- ik was toen acht jaar – vierde […]

Zeerijp – There are places I remember (2005)

De Japanse kers bloeit nog op het kerkhof van Zeerijp. Het waait nauwelijks, maar roze bloemblaadjes vallen als sneeuw op het kort gemaaide gras tussen de graven. Het is vier mei. Zolang ik leef vallen er op die dag ook stille minuten. Dan worden motoren afgezet, kerkklokken houden op te luiden. In de stad hoor […]

Kerkejagt in de zomer van 1835

Een reisverhaal, geschreven in 2005 Jan Gerrit Rijkens was meer dan een halve eeuw schoolmeester in Wehe den Hoorn. Hij was een energieke, actieve en moderne onderwijzer die verder keek dan zijn schoollokaal. Rijkens ontwikkelde een rekenmachine waarmee kinderen aanschouwelijk de breuken konden leeren kennen, hij schreef een schoolboek en maakte een bijzondere wereldkaart die hij […]