Soms

Het gebeurt somsde zon is dan zo sterk geweestdat je in stikdonkerenacht nog kunt zienwelke baan hij volgde. Zoals je wel aan mensenmerkt dat iemand hen verlietdie ze niet kunnen missen.

Fantasie in f

Dat het met de liefde niet wou lukken, doodhem op de hielen zat, je hoort het, een weemoedigenachtgeest waart door Schuberts muziek. Hij schreefvrolijke deuntjes, maar in zijn grote werken knarsende scharnieren van het kerkhofhek. ‘Vrolijke muziek,ken ik niet,’ zou hij gezegd hebben. Zonde van de tijd,moet híj gedácht hebben die als kind leerde dat […]

Taboes

Bestaan er nog taboes? Zijn er onderwerpen waarover je niet kunt spreken of schrijven? Die vraag stelde Max Pam in een artikel dat ik vorige week in de krant las. Zijn vraag komt mij bekend voor. Zijn er onderwerpen waar niet over geschreven mag worden, vroeg ik ooit aan leerlingen van een 6VWO-klas. We hadden net […]

Het jaar van de duif

Het meeste gaat vanzelf voorbij: uren, dagen,jaren, zelfs het vallen van de avond, helenachten verzinken in spelonken. Gisterenis zo maar morgen, daar hoef je niks voor te doen. Herinneringen blijven, al moeten die niet te zwaarworden, zodat je niet meer verder kunt. Bewegenis niet slecht. Neem de duif. Klapwiekt omhoog,overziet onvoorstelbare oneindigheid en glijdt naar […]

Ravel: Rapsodie Espagnole

L’Espagne est ma seconde patrie musicale. Een uitspraak van Maurice Ravel die geboren werd aan de zuidelijke rand van Frankrijk. Ravel was heel zijn leven gefascineerd door Spanje. Hij wilde dat land in al zijn aspecten ontdekken en proeven. In een brief vanuit Spanje aan de Spaanse componist Turina die in Parijs bivakkeert schrijft hij: De […]

Ma mère l’oye

Zo aangenaam, zo warm is het in de keuken.Naast het fornuis een mand hout,aan de muren schilderijen, van voorvaders,voormoeders, van heiligen en van Bismarck.Een verbleekte foto van een farao enook een ets van een jonge soldaat in uniform.Teder kust hij een meisje met lange vlechten. Onder de staande klok tegenover het raamzit oma, in een […]

Quatre Mains

Ik zoek in mijn stoffige museum.Bij de afdeling gesloten serredeuren glas in loodtref ik nette kleren en zondagochtenden,koude zon, een stijve kamer die vollooptmet muziek. Twee ruggen en, niet zichtbaar,handen, glijdend over toetsen. Ik ben op de vloer van mijn herinnering,Daar is ’n loopje, valletje, krulletje.Twee hoofden bewegen con delicatezzaop de zo bekende Diabelliklanken.Buiten start […]

Fantasie in C

Zo staat het geschreven: twintig mei van het jaar 1785trouwde een mij onbekende David van der Maren, in Leiden,met Aukje Atsma uit Leeuwarden. In Wenen schreefMozart die dag zijn Fantasie in C. Wat is tijd? De koelte van de zeekruipt over akkers en weilandennaar het erf waar tafels en stoelenzijn achtergebleven: tijd is een zomeravond, […]

Musica Callada (angelico)

Leven zonder geluid is niet voor ons;meer voor engelen, geluidloos zwevendin witte gewaden tussen hemel en aarde. Emo van Huizinge geloofde in boze geesten.In zijn kroniek lees ik dat hij zijn zielbeveiligde tegen de droesem des geestes,maar niets over engelen. Zie hem knielen, een blad omslaan van zijn brevier,zie ook hoe buiten witte vlokken zich […]