Alvaret

Alles heeft hier zijn plaats:de zinderende luchtboven de dorre vlakte,met uitgedroogd mosstapels stenenen oude paden,menselijke sporen.Een overzichtelijkestenige wereld,de zee die alles omsluit De stenen op Alvarethebben geen geheugen.Zij zijn geheugenen veranderenzonder dat jij en ikdaar weet van hebben. Wij hebben tijden doen pogingente blijvenop deze vlakteop Alvaret. Vogels scherenin groepjesboven onze hoofden;waaieren uit,lossen op. Verdwijnenboven […]

Na een sneeuwstorm – februari 1979

Negen maanden geleden.Kerken staken hun catechisatie,dansscholen sluiten hun deuren,lezingen over korfbal, borstkanker en volkszangkunnen niet doorgaan.Februari, oostenwind, windkracht 11.Voor mijn gevoel was ’t misschien 12 of 13.Dichtgesneeuwde ramen, bulten van twee meter,onwillige pogingen om ’t werk te bereiken.De radio zorgt voor koffiepraat,voor wie thuis achter de koffie strandde. ’n Barre winter; sommigen hebben de sfeer […]

Handen in de winter

meer en meerworden zeals de appelsdie ik deze herfsteen voor eenvoorzichtigin een mandlegde mijn handen oude landschappenin de winter houden vrieskou vast

Le Bal

Bij ‘Jeux d’enfants’ à quatre mains Geroezemoes en druk gepraat.’n Glas valt om, geluid op straat.Sigarenrook stijgt langzaam op.En onder de vleugel in het danslokaalligt slapend, ’n kind, diagonaal.Dan is ’t of wat zoemt of trilt.’t Gedwarrel van stemmen stokt, verstilt.Zacht begint de vleugel te bewegen, te brommen.’n Hond, door de stilte alert, is gaan […]

Herleidbaar land

De zee kwamgingen bleef.Alles kreeg een plaats. Luchtmet de tint van waterwolken komen en gaanboven het natte land. Hier en daar een eilandjewaarop gewoond kan worden.

Handleiding (2012)

Nu ik de vijfenzestig gepasseerd ben,wordt het tijd voor een handleidingverdwijnen en weg wezen.Straks ga ik nog met leeftijdgenotenpraten over ziektes en kwaaltjes endaar kan een mens niet van levenvandaar die handleiding alhoewelik denk dat ik hem niet nodig heb:toen ik klein was, kon ik meook al goed verstoppenEn het gaat er toch maar omdat […]

Litene

Geschreven voor het Noordelijk Vocaal Ensemble Overal, ook op de verlatenexercitieplaats bij Liteneliggen vergeten kranten,volgeschreven met gebeurtenissen,gevuld met herinneringen. Ze verouderen in zon en regen,worden gewist door een koudenoordenwind. Jij, jij bent zo’n herinnering,na zoveel jaren ben jeniet eens meer zichtbaar.Verdwenen is jouw portret,niemand roept nog je naam,gewist ben je en met jouhonderden anderen Ik […]

Spanje, oh land van …

O blakerend gewest van hitte allerwegen,Hoe stoffig is uw grond, de droogte is ’n ramp.Eer ik van dorst bezwijk, wil ik een buitje regen.Water, voor ‘k sterf door zonnesteek of kramp. O zinderende woestijn, schiereiland van miljoenen,Van leuterenden, gebarenden, ijsverkopers, krekels monotoon,Van ezels groot en klein van dorpjes om te zoenen.U ontvangt geen eerbetoon van […]

Humor

Jij hebt geen humor;wil je wat van mij? Hierheb je wat..! Ben je boos?Is het weer op? Dat is snel!Hier..heb je nog wat! Als je weer wat wilt,spijker ik ’t vast.

Augustus

Vannacht de kast verplaatsthet behang van de muren gescheurdhet bed doormidden gezaagden nog heb ik die kankermugniet