Mont Montaut 1987

Even ten Noordoosten van Pamiers ligt Mont Montaut. Vroeger was die stad ommuurd. Nu zijn alleen nog restanten van de muren te vinden. Overal vruchtbomen. Het is zomer en de peren zijn al rijp.  De kerk ruikt muf, naar vochtige steen. Een ruimte die voor al door pissebedden gebruikt wordt. Alles even vies. Enorme olieverfschilderijen […]

Het ondenkbare

Ooit vallen we samenmet tijd en ruimtelaten we loswaarvan we genotenwat we verzameldenlieten groeien en vervallen Niet getreurd:we zijn genezenvan plannen haastkloktijd en getallen Donker de nacht.Boven zeelichten sterren Onze namenvergeten

Jeux d’enfants

Het is een kunst, het is een kneepje.Voor wie handig is en gehaaidis het niets. Kijk, daar draait’n tol, gedreven door een zweepje.

Zwaartekracht en dergelijken (2010)

Een warme zomerdagVoor het venster vanAlexander Neckam kleefteen grote zwerm bijen vastaan de tak van en oude appelboom. Het is het jaar 1295De zwerm verduistert evende tafel waaraan de geleerde werktHij kijkt niet op of om. Het geluid van de bijende geur van kamperfoeliede warme luchtdie opstijgt boven het landniets bereikt hem. Nu wordt alles […]

Een zerk in Westerdijkshorn

perpetua illos hiempstriste caelum premit Eeuwen langbleef hij onder dakde erbare ende fromeklaes berensin het kerkgebouwwaar hij preekteverwachtendee(e)n saelige operstandinge daar is het tot op hedenniet van gekomen. Ze legden naast hemsteeds andere karspelliedenvergeten zijn hun namen zwaluwen kwamenjaar na jaar naar oudenesten, dokentijdens zondagsdienstendoor gebroken vensterglas,scheerden scherp overdonker kerkvolkwolkjes witte vogelpoepspattend op het grijzehardsteen […]

Mussen in Zeerijp

Ze hadden voor het allerhoogstekunnen kiezen: klimmenmet de opstijgende lucht tot verboven het opgewarmde land voorbij de dampkringonafgebroken vliegentot waar tijd en ruimte ijzelen;dan verdwijnen tussen de sterren. Zagen ze op tegen het eeuwige ijsvan het duizelingwekkende firmamenten kozen ze daarom voor de koeltevan andere, hemelwijde gewelven? Stemmen uit een ver verledenworden losgelaten. Onder waterdeinen […]

Op de Friese poeet S

Toen het werk van de dichterin bijna alle kranten geprezen werd,kon het niet uitblijven: Zijn werk werd door een juryunaniem van hoge literaireen maatschappelijke waarde geacht.En critici prezen de jury die’n aanmoedigingsprijs van 1000 guldenop de rekening van de dichter deed storten. Van welk bedrag deze numede op aanraden van zijn vrouween nieuwe wasmachine kocht.

Liefde op het eerste gezicht

Gisteravond zag ik een voorstelling in De Oosterpoort over Haverschmidt-Paaltjens en uiteraard ontbrak het overbekende Aan Rika niet. Het is een gedicht dat vrijwel alle leraren Nederlands in hun lessen gebruiken. Zij die dat nalaten, deugen niet. Het gedicht gaat over het onbereikbare geluk en de dichter relativeert zijn eigen gevoel door het uit te vergroten en […]

Je vous prie, madame (2000)

Geschreven bij werk van Flip Drukker De freule die een kobaltblauwe papagaaiin een rode lakkooi gevangen houdt zoals gezegd, de veren blauw,de snavel en de poten geel heeft om haar hals een kransvan purperparels op haar opalen borst:barokkralen, een sierlijkemoedervlek op gipsen rugde nagels vurig rood. Ga niet op deze tafelGa niet op deze tafel […]