Quatre Mains

Ik zoek in mijn stoffige museum.Bij de afdeling gesloten serredeuren glas in loodtref ik nette kleren en zondagochtenden,koude zon, een stijve kamer die vollooptmet muziek. Twee ruggen en, niet zichtbaar,handen, glijdend over toetsen. Ik ben op de vloer van mijn herinnering,Daar is ’n loopje, valletje, krulletje.Twee hoofden bewegen con delicatezzaop de zo bekende Diabelliklanken.Buiten start […]

Fantasie in C

Zo staat het geschreven: twintig mei van het jaar 1785trouwde een mij onbekende David van der Maren, in Leiden,met Aukje Atsma uit Leeuwarden. In Wenen schreefMozart die dag zijn Fantasie in C. Wat is tijd? De koelte van de zeekruipt over akkers en weilandennaar het erf waar tafels en stoelenzijn achtergebleven: tijd is een zomeravond, […]

Musica Callada (angelico)

Leven zonder geluid is niet voor ons;meer voor engelen, geluidloos zwevendin witte gewaden tussen hemel en aarde. Emo van Huizinge geloofde in boze geesten.In zijn kroniek lees ik dat hij zijn zielbeveiligde tegen de droesem des geestes,maar niets over engelen. Zie hem knielen, een blad omslaan van zijn brevier,zie ook hoe buiten witte vlokken zich […]

Secreto

Ooit woonden mensen op dit eilandin groene zee zo ver ze konden kijken. Het huis was nog niet scheefgezakt,begroeid door braam en door klimop,geen brandnetels, losgeraakte stenen.Gordijnen hingen voor de ramen,schuren waren vol met geurig hooien ’s winters schaatsten kinderen op de gracht.Hier werd gezweet, geoogst en ook gestorven. Als in het voorjaar het speenkruid […]

Pajaro Triste

Mompou in de vroege ochtend: zondagsklokken, een pauwroept, het treintje naar Delfzijl rijdt van stad naar zee.Zo’n zomerdag aan het eind van juli, in vakantietijd.Ik bezichtig géén tempels in Bangkok, snorkelniet in de Rode Zee en niemand maakt een foto van mijzittend op de rug van een kameel bij Marrakech;ik luister naar Mompou en reis […]

Oudjaar

vanuit mijn raam soms vuurtorenlicht,een bleke maan, sterrenpoeier; nooitonbekende melkwegstelsels, geenzicht op een zwart gat in het heelal,laat staan een boer rijdend op een fietslangs de wolken. wel oceaandepressies,klotenweer en mijn gezicht, weerspiegeldin het vensterglas. vanmorgen in het landeen verregende jager. hij loste de laatsteschoten van het jaar terwijl koude winterzonzich verstopte achter grijze mist.huizen, […]

Obama Romney 3 oktober 2012

een man met een microfoonspreekt mij toe. Wat wil hij?hij staat op een verregendelandweg en roept dat het gaat gebeuren,vannacht gaat het gebeuren? niet voor de koeien die achter hemloom door het natte weiland schuiven,grashalmen buigen met de wind.het heeft geregend in Amerikaen er drijven grijze wolkendoor het beeld. Er gaat iets gebeuren,maar wanneer, want […]

Engeland 2012

In memoriam komrij en kopland ik kan heel wat verdragen :een zee zonder water,een zandbak zonder zand,als het moet :een telefoon zonder bereik. op een klif, hoog boven zee,tussen walstro, grassen, nepsalie,wikke, vingerhoedskruid,valeriaan, heide en gaspeldoorntringt mijn mobiele telefoon, het scherm licht op en ik lees:komrij en koplamp overleden! voor me slingert een padlangs een […]

Verlangen naar muziek?

Mijn afwasteiltje is lek en ik verlangnaar die grammofoonplaatdie te dicht bij de kachel had gestaanwaardoor het vinyl golfde, zodatde pick-upnaald danste op de draaitafel.Bij een gemene kras speeldede nooit genoeg geprezen Ben WebsterNobody knows. Wat is muziek zonderde niet bedoelde geluiden?Wat is orgelmuziek zonderlucht die door een orgelpijpsukkelt … De sonore snerpvan een gamba […]

Et resurrexit

Een school vinvissenvliegt traag voorbijhet verbindingskanaal, zilveren schubbenschitterend contrastmet het monochromezink van de lucht.Twee dagen voor Pasen