Crisis, what crisis! (2012)

Een lezing met een moraal Geert Mak vat in zijn laatste boek Tsjechovs toneelstuk ‘De kersentuin’ samen. Hij schrijft:  Het stuk gaat over een wereld die langzaam verdwijnt, zonder dat de bewoners van die wereld dat zelf willen zien. Alles verandert en snel, alleen de hoofdpersonen niet. Ze blijven maar doen alsof het altijd zo […]

Over het geluk (20120

Vraag nooit wat geluk is. Dat levert veel gelul op. Lang geleden beantwoordde iemand de vraag met een citaat uit een Beatleliedje: hapiness is a warm gun.  Wie gelukkig is, voelt zich groter dan hij in werkelijkheid is. Dat gevoel is misschien wel biologisch bepaald. Alles in de natuur wordt voortgedreven door de wil om te […]

Managers

Toen Sleeswijk Holstein in 1866 bij het koninkrijk Pruisen werd ingelijfd grepen de ambtenaren hun kans. Theodor Storm moest niks hebben van de Pruisische bureaucraten en sprak van ‘preussische Terrorismus’. Hij schreef in juni 1867 een gedicht waarin hij ze meedogenloos typeerde: Der Büreaukrat Er reibt sich die Hände: „Wir kriegen’s jetzt!Auch der frechste Bursche […]

Another Year

Prachtige film,Another Year. De hoofdrollen zijn toebedeeld aan een echtpaar: Tom, een geoloog en Gerri, een psychologe. Die twee hebben het goed en ze maken met regelmaat op subtiele manier duidelijk hoe ze elkaar waarderen. In de weekends kookt Tom en dan gaan ze ook samen naar een volkstuintje waar ze groenten kweken. Ze leiden […]

Tegenstellingen (2010)

Kunnen wij zonder tegenstellingen? Ik denk het niet. De hele dag hebben we te maken met zovel indrukken die bij ons binnenkomen. Onze hersenen brengen die onder in hokjes, vereenvoudigen en maken er stereotypieën van. Zo ontstaan in ons bewustzijn stelsels van polariteiten, van tegenstellingen.  Vooral in barre omstandigheden blazen we die verschillen op, zetten we de clichés […]

Dilemma’s (2010)

Ik zou graag Van de schoonheid en de Troost van Wim Kayzer nog eens willen zien en dan vooral het programma over Martha Nussbaum. Van die uitzending heb ik een vage herinnering bewaard. Enerzijds was ik geraakt door het verhaal van de Amerikaanse filosofe en anderzijds voelde ik me gegeneerd bij de vragen die Kayzer haar stelde. […]

Credo (2010)

Als er iets is waarin ik geloof dan is het wel in de liefde. Wie kan er nu in Gods naam tegen de liefde zijn? Dat kan en de man die dat kan heet Hurkmans. Hij is katholiek en ook nog bisschop en hij weet veel over ‘seksualiteitsbeleving.’ De rooms-katholieken hebben een mensvisie die ervan uitgaat dat […]

Spinoza

Zeven februari 1676. Spinoza zijn Londense vriend, Henry Oldenburg een brief. Daarin schrijft hij onder meer dat het echter niet tot de natuur van ieder mens behoort een sterke geest te hebben, en dat het evenmin in onze macht ligt een gezonde geest te hebben als een gezond lichaam, kan niemand ontkennen, als men tenminste […]

Post Mortem (2009)

Imponeergedrag hoort bij onze soort. We willen allemaal op zijn tijd indruk maken op elkaar met een mooi huis, met een keuken  vol apparaten, met een sportauto, met merkkleding of bijvoorbeeld met een bijzondere tas. We etaleren onze goede smaak door een werk van Lucebert aan de muur te hangen, of door schoenen van Jan Jansen […]

Niks liberaal! (2019)

Schiphol moet ook na 2020 groeien zegt minister Cora van Nieuwenhuizen en milieuorganisaties vinden dat de minister zich laat leiden ‘door ouderwetse ideeën’. Ik ben het eens met de reactie van de milieuorganisaties. De VVD-minister voert evenals haar partijgenoten een behoudend beleid. Ook Thomas von der Dunk hekelt de gang van zaken rond Schiphol (VK […]